Palo Alto Networks: Palo Alto Networks Traps Web Semineri

Added by on 2018-01-15

Conference Dates:

Start Date Start Date: 2018-01-18
Last Date Last Day: 2018-01-18
Deadline for abstracts/proposals Deadline for abstracts/proposals: 2018-01-17

Conference Contact Info:

Contact Person Contact Person: Palo Alto Networks
Email Email: [email protected]
Address Address: Online Event, Eskiömerler Mahallesi, Turkey
Phone Tel: +31 20 564 3131

Conference Description:

Geli_en tehditler ve hedefli siber sald1r1lar kar_1s1nda imza tabanl1 antivirüs çözümleri, uç noktalar1n1z için koruma salamaktan çok birer zafiyet haline geldi. Palo Alto Networks Yeni Nesil Güvenlik Platformu, Geli_mi_ Uç Nokta Çözümü Traps ile;

- S1f1r1nc1 Gün Ataklar1n1 Durdurun
- Kullan1c1 Hatalar1n1n Önüne Geçin
- Yüksek Sistem Gereksinimlerinden Kurtulun
- Yasaklamak Yerine Güvenle 0zin Verin
- 0mzalar1 Deil Davran1_lar1 Analiz Edin
- H1zl1 ve Otomatik Tepki Verin

Siber Sald1rganlar1n hedefi son kullan1c1lar1n1z. ^imdi
onlar1 ve kurumsal networklerinizi uç noktadan ba_layarak koruman1n tam zaman1.

Canl1 soru cevap bölümünün de olaca1 web seminerimize sizi de bekliyoruz.

Palo Alto Networks Türkiye

Price:
price 1: USD 0

Time: 10:30 am to 11:30 am
© 2022 World Conference Calendar. All rights reserved.